Tai iOnline

MENU

Đăng ký tài khoản

     
Việc đăng ký tài khoản trong iOnline thật hết sức đơn giản và nhanh chóng.
Trong màn hình game, bạn sẽ thấy nút Đăng ký như sau:

dang ky tai khoan

Chọn Đăng ký để bắt đầu đăng ký tài khoản:

dang ky tai khoan

Nhập thông tin đăng ký và chọn nút Hoàn Tất.

Bạn đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản mới