Tai iOnline

MENU

Lấy lại mật khẩu qua SMS

     
Vì lý do nào đó bạn quên mật khẩu, hướng dẫn sau đây giúp bạn lấy lại mật khẩu tài khoản iOnline qua SMS với điều kiện bạn đã lưu số di động vào tài khoản đó.
- Trong màn hình đầu tiên của game:

lay lai mat khau qua sms

bạn kéo vuốt màn hình sang trái sẽ thấy:

lay lai mat khau qua sms

chọn mục Quên Mật Khẩu sẽ thấy xuất hiện:

lay lai mat khau qua sms

nhập tài khoản mà bạn muốn lấy mật khẩu sau đó chọn Gửi đi. Lưu ý tài khoản mà bạn muốn lấy lại mật khẩu phải đã lưu số di động để iOnline gửi lại mật khẩu mới vào số di động đó nhé. Bạn sẽ thấy màn hình gửi sms để lấy lại mật khẩu như sau:

lay lai mat khau qua sms

tiếp tục chọn Gửi sms, chờ một lúc bạn sẽ thấy có 1 sms thông báo mật khẩu mới:

lay lai mat khau qua sms

Vậy là bạn đã lấy lại mật khẩu thành công qua SMS rồi nhé